Handelsbetingelser hos BrugteiPhones.dk

Ja. Vores betingelser er meget kedelige, men det er altid en god idé at læse inden du køber :-)

BrugteiPhones.dk er ejet af BlueCity A/S. Deraf gælder betingelserner for BlueCity A/S.

Blue City tager generelt forbehold for skrivefejl, prisfejl, prisændringer, udsolgte varer og leveringssvigt.

Blue City forbeholder sig ret til løbende at ændre nærværende handelsbetingelser og offentliggøre nye versioner på hjemmesiden. Den nye version af disse betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler, som foretages efter beskeden om ændringen er modtaget.

Blue City indgår kun handler (både køb og salg) med kunder i Danmark. (We do not deliver to addresses outside Denmark). Der leveres ikke til Færøerne og Grønland.

Kundens køb på hjemmesiden
Alle priser er i danske kroner og inklusiv moms, men eksklusiv leveringsomkostninger. Brugte varer er som udgangspunkt ikke momspligtige, hvorfor der ikke er indeholdt moms i priserne.

Alle varer er brugte varer, såfremt andet ikke er anført, hvilket oftest vil kunne ses på varen. Den enkelte vares tilstand er beskrevet, ligesom det vil fremgå, hvis der er ridser eller andre skader. Der vil ikke kunne forventes samme levetid på batterier som ved et nyt batteri. Der medfølger ikke nødvendigvis en manual til det enkelte produkt – manualer kan i langt de fleste tilfælde downloades på producentens hjemmeside på internettet.

Når du køber en vare på hjemmesiden, vil du snarest muligt modtage en ordrebekræftelse. Faktura vil blive fremsendt på mail.

Betaling

Du kan betale med enten Dankort, Visa/Dankort. Yderligere muligheder for betaling kommer til snarligt.

Beløbet for varerne trækkes først fra dit kort, når dine varer sendes fra Blue City. Hvis du betaler med Nordea E-payment trækkes beløbet dog med det samme. Der trækkes aldrig et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

De data, du sender i forbindelse med køb med betalingskort, er krypterede (SSL) og det er kun Nets Denmark A/S (det tidligere PBS), der kan læse dem. Hverken Blue City eller andre har mulighed for at læse de sikrede data.

Blue City forbeholder sig ret til, at bede om legitimation (billede og adresse) på udvalgte ordrer. Dette har til formål at forhindre misbrug af betalingskort.

Forsendelse og levering

Du bestemmer selv hvilken af de tilgængelige muligheder for levering, der skal bruges. Prisen vil til enhver tid fremgå klart, inden du accepterer at købe varen.

Blue City har som udgangspunkt alle varer på lager og afsender din ordre hurtigst muligt. Derfor vil levering normalt ske den første eller anden hverdag, efter bestillingen er modtaget. I meget sjældne tilfælde kan der gå op til 10 dage - i så fald får du besked herom via e-mail.

Såfremt ordren bliver afsendt som pakkepost, vil du modtage et Track & Tracenummer , så du kan følge leveringen. Du vil modtage Track & Tracenummeret på mail, når vi afsender ordren fra Blue City.

Hvis du ikke har modtaget varen senest 30 dage efter din bestilling, har du ret til at hæve aftalen. Du kan altid henvende dig til Blue City på nedenstående mailadresse, hvis du har spørgsmål.

Vi leverer kun til kunder i Danmark (We do not deliver to addresses outside Denmark). Der leveres ikke til Færøerne og Grønland.

Fortrydelsesret

Du har 14 dage til at meddele at du fortryder varen, og herefter 14 dage til at sende varen retur.

Fortryder du købet, kan du indlevere varen til enhver Blue City-butik eller sende varen tilbage til adressen der står på faktura/føgleseddel.

Indlevering/afsendelse skal under alle omstændigheder ske senest den 14. dag efter modtagelsen - eller du kan nægte at modtage varen, når den leveres.

Når du indleverer/sender varen tilbage, skal den være i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den, og du skal vedlægge salgsfakturaen eller kopi heraf. Varen skal emballeres, så den ikke tager skade under forsendelsen og du skal selv betale forsendelsesomkostningerne.

Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage hurtigst muligt, efter vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for fortrydelsesretten. Pengene tilbagebetales til den konto, som beløbet er trukket på.

Reklamationer

Mener du, at varen har en fejl, kan du klage til adressen eller telefonnummeret nederst på denne side. Du er også velkommen til at henvende dig i din lokale Blue City-butik.

Det er en forudsætning for udøvelse af reklamationsret, at fejlen ikke er opstået som følge af hændelige uheld, din fejlagtige brug eller anden skadevoldende adfærd.

Klager over fejl ved varen skal ske inden for rimelig tid, efter at du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved en almindelig gennemgang af varen. Du kan klage skriftligt eller mundtligt.

Reklamationsretten gælder i 2 år, fra du har modtaget varen.

Når Blue City modtager en klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Hvis der foreligger en mangel, kan du få varen ombyttet til en lignende brugt vare, repareret eller få et prisnedslag i henhold til købelovens regler. Hvis manglen ikke er uvæsentlig, kan du i stedet hæve handlen. Du kan dog ikke hæve handlen eller kræve prisnedslag, hvis Blue City tilbyder at ombytte eller reparere varen inden for rimelig tid. Medfører manglen, at varen skal tilbagesendes til Blue City, sker dette uden omkostninger for dig, hvis varen afsendes fra en adresse i Danmark.

For at gøre din reklamationsret gældende, skal du medsende dokumentation for købet i form af faktura - eller ordrebekræftelse, der begge er fremsendt med e-mail efter din bestilling.

Alle køb og andre transaktioner foretaget hos Blue City skal ske i henhold til dansk ret. For alle tvister og juridiske uoverensstemmelser er dansk lov gældende.

Registrering af oplysninger

Blue City registrerer følgende i forbindelse med købet:
Navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse og faktura nr.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger. Oplysningerne videregives ikke, men Blue City beholder registreringen i minimum fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Registreringen sker for at vi kan levere varen til dig, behandle evt. reklamation og af hensyn til vores bogholderi. Medarbejdere i følgende afdelinger har adgang til de registrerede oplysninger: salg, support og bogholderi. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres. Dine kortoplysninger kender kun Nets Denmark A/S – jævnfør punktet 'Betaling'.

Du kan altid rette henvendelse til Blue City og få at vide, hvilke oplysninger der er registreret om dig og få eventuelle fejlagtige oplysninger rettet.

Forudsætning for salg af varer til Blue City butikker
Når du sælger brugte varer til Blue Citys butikker gælder følgende betingelser:
- Du skal være mindst 18 år gammel. For handler til en værdi af mindre end 2.000 kr. accepteres det dog, at du er mellem 15 og 17 år.
- Varen skal være din egen personlige ejendom, og du skal i øvrigt have ret til at sælge den. I tvivlstilfælde kan Blue City kræve dokumentation for ejerskab, f.eks. i form af en faktura eller ordrebekræftelse.

Når du sælger en vare til os, skal du vælge, om du ønsker beløbet på et gavekort, hvor beløbet vil være højere end hvis du vælger at få beløbet udbetalt, dvs. indsat på din bankkonto (kun danske kontonumre accepteres). Er beløbet udbetalt på et gavekort, skal det bruges på andre varer i Blue Citys butikker og kan ikke efterfølgende indløses til kontanter.

Fremgangsmåde for salg af varer til Blue City butikker

Indlevering af varer personligt i en Blue City butik.

Når Blue Citys butikker modtager en vare, vil varens tilstand blive vurderet af enten Blue City eller en af vores godkendte samarbejdspartnere. Snarest muligt, og senest efter 14 dage vil du modtage en e-mail med vores tilbud på køb af den eller de indsendte varer. Du skal skriftligt (ved besvarelse af e-mailen) oplyse Blue City, om du ønsker at indgå handlen eller ej. Er dette ikke tilfældet, vil du få returneret den eller de varer, du ikke ønsker at sælge. Blue City betaler for returforsendelsen.

Blue City forbeholder sig retten til at afvise en vare, såfremt den er i en så dårlig stand, at videresalg ikke er muligt uden tab. Hvis du har undladt at oplyse om væsentlige skader eller defekter, forbeholder Blue City sig desuden retten til at kræve omkostninger for returforsendelsen dækket af dig.

Når du har accepteret en handel, er denne bindende for begge parter. Blue City forbeholder sig dog retten til at hæve handlen og kræve omkostninger/tab dækket, såfremt det viser sig, at varen ikke tilhører dig eller hvis varen har en ikke uvæsentlig defekt eller skade, som du ikke oplyste om forud for salget.

Indhold/data på indleverede enheder (vigtigt!)
Det er dit eget ansvar at fjerne indhold/data fra enheder, inden du overgiver dem til Blue City, ligesom det er dit eget ansvar at gemme dette indhold/data på andre enheder, hvis du ønsker at bevare dem. For en sikkerheds skyld renser Blue City indleverede enheder, men der er ingen garanti for, at indholdet/data ikke kan genskabes af tredjemand.

Blue City kan ikke drages til ansvar for manglende fjernelse af indhold/data fra indleverede enheder, uanset hvordan rensningen er foregået.

Hvis Blue City bliver opmærksom på indhold/data, som strider mod gældende lov, forbeholder Blue City sig altid retten til at anmelde forholdet til Politiet og/eller andre relevante myndigheder og rettighedshavere.

Misbrug

Blue City forbeholder sig retten til at afvise alle tilbud fra en bestemt kunde, såfremt der er eller forekommer at være fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, vanhjemmel (salg af varer, som ikke tilhører sælger) og afgivelse af falske oplysninger.

Force majeure

Blue City kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationssystemer.

Såfremt force majeure indtræder, påhviler det Blue City snarest muligt at gøre kunden opmærksom herpå. Opfylder Blue City ikke denne meddelelsespligt, hæfter Blue City, som om der ikke forelå force majeure.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice@bluecity.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark.
Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Forbehold

Vi forbeholder os retten til at annullerer ordrer.

Vi tager forbeholdes for tekstændringer, tekstfejl, og gamle tekster på vores produkter. Produktbeskrivelser kan være vejledende ift. producentens anvisninger.

Copyright

Alle tekster og billeder på shoppen er ejet af enten BrugteiPhones.dk eller vores leverandører, og misbrug kan medføre politianmeldelse. Har du spørgsmål til noget så tøv ikke med at kontakte os! Vi kan altid kontaktes på e-mail: info@brugteiphones.dk eller på telefon (+45) 70 60 59 60.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@brugteiphones.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 
Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby
www.forbrug.dk
Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her -http://ec.europa.eu/odr

Dansk lov

Enhver tvist mellem forretningen og kunden er underlagt dansk lov.

Cookies

På BrugteiPhones.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan dette gøres afhænger af din browser. Hvis du har spørgsmål angående dine cookies kan du henvende dig til info@brugteiphones.dk

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende Blue City, er du velkommen til at rette henvendelse til kundeservice@bluecity.dk.

Blue City A/S
Søndre Jernbanevej 27
3400 Hillerød
CVR: 36 03 28 04

Handelsbetingelserne er senest opdateret 13.03.2017
Handelsbetingelserne på denne side er officielle betingelser for BrugteiPhones.dk. Vores betingelser er gældende på denne side. Betingelser fra e-mails kan være uddaterede, og derfor skal der altid henvises til betingelserne på www.brugteiphones.dk.

Miljøvenligpakning